در بعضی از موارد هنگام نصب ویندوز اشتباهی ویندوز جدید در قسمت مورد نظر نصب نشده بلکه در قسمت ذخیره اطلاعات مهم برای مشتری نصب می شود به طور مثال هارد مشتری ۲ عدد پارتیشن دارد پارتیشن اول یا همان os و پارتیشن دوم محل ذخیره اطلاعات اصلی مشتری می باشد حال کاربر هنگام نصب ویندوز به جای پارتیشن c ویندوز را روی پارتیشن دوم می ریزد پروسه نصب ویندوز به این شکل است که قبل از از نصب اطلاعات یا همان پارتیشن مورد نظر خود را Format و سپس ویندوز جدید نصب می کند.

پس پارتیشن اطلاعات مشتری یک بار Format و سپس با نصب یک ویندوز جدید در اصطلاح اوررایت می شود.

هنگام نصب ویندوز چه اتفاقی می افتد؟

تقریبا تمام سیستم عامل جدید (قبل ویندوز ، Mac os ، لینوکس) اطلاعات مربوط به فایل و پوشه های مشتری را مانند نام فایل ، اندازه ها ، زمان و محل دقیق داده را در محل جدا از داده مشتری ذخیره می کند.

در سیستم عامل های جدید در خانواده های ویندوز مانند ویندوز xp ویندوز ۷ و ۱/۸ و ۸ و ۱۰ از سیستم فایل NTFS استفاده می کنند که در آنجا اطلاعات مربوط به فایل ها و پوشه ها جدولی به نام (MFT) نگهداری می شود هنگامی که سیستم عامل فایل دستکاری می شود معمولا اطلاعات مربوط به فایل های (MFT) تغییر می کند و اطلاعات اصلی و قدیمی غیر قابل رویت می شود اما عدم دیدن اطلاعات به معنی عدم وجود اطلاعات نیست و تا زمانی که اطلاعات جدید روی هارد اوررایت نشود اطلاعات به صورت کامل قابل بازیابی است.

 البته در این پروسه ویندوز جدید روی پارتیشن مورد نظر ریخته نشده است و فقط اطلاعات فرمت و یا همان MFT تغییر کرده است.

همه نرم افزار های بازیابی فایل از دو روش استفاده می کنند:

تحلیل اطلاعات با با بهره گیری از ROOT

در صورت عدم اوررایت اطلاعات ، بقایای اطلاعات را در فایل های قدیمی (معمولا یک کپی از MFT قدیمی) پیدا کرده و حتی با shift-delet ، Format و … اطلاعات شما مانند دسته بندی روز اول خود یا همان با ROOT اطلاعات قابل مشاهده است و به طور مثال اگر شما اطلاعات خود را با تاریخ ذخیره یا با طبقه بندی عکس ، ویدیو و …. طبقه بندی کرده اید با همان طبقه بندی مورد نظر قابل بازیابی و رویت می باشد که ریکاوری با ROOT گفته می شود.

جستجو فایل خام یا همان RAW

در این روش شما می توانید با تحلیل محتویات هارد برای (امضا های فایل) انجام دهید امضای فایل الگوی رایجی است که آغاز یا پایان فایل را مشخص می کند تقریبا” همه انواع فایل ها حداقل یک امضای فایل دارند در این روش شما ROOT اطلاعات یا همان دسته بندی اصلی اطلاعات مشتری را ندارید دلیل این امر همان اوررایت یا نصب مجدد ویندوز در قسمت اطلاعات مهم می باشد که دیگر فایل  MFT یا همان  ROOT اطلاعات مشتری از بین رفته است و دسته بندی مشتری به علت اوررایت یا نصب ویندوز دیگر قابل بازیابی نمی باشد.

در این روش که بازیابی اطلاعات به صورت RAW گفته می شود طبقه بندی اطلاعات مشتری بعد از ریکاوری بر اساس پسوند فایل قابل مشاهده می باشد به عنوان مثال عکس ها با پسوند jpg در یک پوشه عکس ها با پسوند png در یک پوشه فیلم با فرمت mov در یک پوشه فیلم با پسوند MP4 در یک پوشه و …. می باشد.

حال ببینیم که وقتی ویندوز نصب می شود می خواهیم فایل ها را بازیابی کنیم چه اتفاقی می افتد:

کل هارد دیسک (HDD): یک پارتیشن (دیسک منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فضای خالی روی پارتیشن
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:)                                  هر فضایی در پارتیشن  

در شکل بالا کل هارد دیسک یک پارتیشن بوده است سپس ویندوز جدید روی همان تک پارتیشن ریخته شده است در این حالت (MFT قدیمی پاک و با MFT جدید) رونویسی شده است در این حالت فضای هارد به ۳ قسمت تقسیم شده است:

 1. قسمت نصب ویندوز
 2. قسمتی که در هارد دست نخورده باقی مانده
 3. قسمتی که در گذشته اطلاعات نبوده الان هم موجود نیست

۱-اطلاعات به صورت ROOT قابل بازیابی نمی باشد زیرا در این حالت MFT قدیمی با MFT جدید کاملا رونویسی شده است و در این حالت دسته بندی اولیه مشتری از بین می رود.

۲-در قسمت دست نخورده اطلاعات مشتری اوررایت انجام نشده است پس اطلاعات به صورت RAW یا همان پسوند فایل ها قابل بازیابی است.

۳-قسمتی که مثلا اطلاعات نبوده در حال حاضر اطلاعات نیست ، بنابراین ما در این مورد انتظار داریم اکثر فایل ها به صورت RAW بازیابی شود خوشبختانه بقایای اطلاعات قدیمی به صورت پراکنده در دیسک وجود دارد.

مورد ۲. دیسک برد و پارتیشن جدید تقسیم شده و ویندوز جدید روی یکی از پارتیشن ها نصب می شود:

کل هارد دیسک (HDD): از یک پارتیشن به دو پارتیشن (دیسک های منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)   فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی فضای خالی روی پارتیشن
دیسک رونویسی شده است هیچ فایلی قابل بازیابی نمی باشد دیسک دست نخورده است فایل­ها قابل بازیابی می باشند دیسک رونویسی شده است هیچ فایلی قابل بازیابی نمی باشد دیسک دست نخورده است فایل­ها قابل بازیابی می باشند
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:) فضای خالی روی پارتیشن فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید   فضای خالی روی پارتیشن پارتیشن ۲ جدید (دیسک D:)
         

در این حالت دیسک مجددا” پارتیشن بندی شده است دو پارتیشن جدید به جای یک پارتیشن قدیمی ، ویندوز جدید بر روی پارتیشن اول نصب شده است.

ما نتایج مشابه شکل را در این مورد داریم

 1. ROOT اطلاعات از دست رفته است.
 2. اطلاعات فضایی که اوررایت با ویندوز جدید شده است به صورت RAW قابل بازیابی است.

مورد ۳. دیسک مجددا پارتیشن بندی شده است یک پارتیشن جدید به جای دو پارتیشن قدیمی ، ویندوز جدید روی همان تک پارتیشن جدید نصب شده است:

کل هارد دیسک (HDD): از دو پارتیشن به یک پارتیشن (دیسک منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                  دیسک دست نخورده است                   فایل ها قابل بازیابی هستند پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:)                                  فضای خالی روی پارتیشن  

در این حالت در ابتدا دو فضا در هارد دیسک وجود داشته اما بعد از نصب ویندوز تبدیل به یک پارتیشن شده است پس ما نتایج مشابه ۱ را برای پارتیشن اول قدیمی داریم یعنی:

 1. اطلاعات ROOT پارتیشن اول غیر قابل دسترسی
 2. اطلاعات فضای دست نخورده به صورت RAW قابل بازیابی است.

اما وضعیت برای پارتیشن ۲ قدیمی کاملا” متفاوت است به احتمال زیاد اطلاعات فایل قدیمی را می توان به صورت همان طبقه بندی مشتری پیدا کرد.

 1. اطلاعات به صورت ROOT و کامل قابل بازیابی است.
 2. اطلاعات به صورت RAW نیز قابل بازیابی است اما نیاز نیست چون ROOT به تمام اطلاعات دسترسی پیدا می کند.

مورد ۴. ویندوز جدید بر روی یکی از پارتیشن های دیسک با دو پارتیشن نصب شده است:

کل هارد دیسک (HDD): دو پارتیشن (دیسک های منطقی)    
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر قدیمی از طریق ویندوز جدید قابل دسترسی می باشند پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:) فضای خالی روی پارتیشن فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید رونویسی نمی شوند     پارتیشن ۲ جدید= پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
         

در ابتدا مشتری دو پارتیشن داشته سپس پس از نصب ویندوز روی پارتیشن اول موارد مشابه ۱ قابل گزارش است یعنی:

 1. اطلاعات پارتیشن اول به صورت ROOT غیر قابل دسترسی است.
 2. به صورت   RAWقابل بازیابی است.

در پارتیشن دوم کل اطلاعات به صورت ROOT یا همان دسته بندی اولیه قابل بازیابی است.

تفاوت شکل ۴ و شکل ۳ در تعداد پارتیشن بعد از نصب ویندوز می باشد در شکل شماره ۳ بعد از نصب ویندوز هارد تک پارتیشن شده است اما در شکل ۴ از ابتدا هارد دو پارتیشن داشته و در نهایت بعد از نصب ویندوز هم دو پارتیشن دارد اما گزارش خروجی شکل ۳ و شکل ۴ دقیقا” شبیه هم می باشد.

اما در نهایت ما در ادامه ، یک نرم افزار معرفی می کنیم که در صورتی که شما روی هارد خود اطلاعات مهمی داشته باشید و اشتباهی برای نصب ویندوز فرمت و سپس روی هارد ویندوز ریخته اید و در حال حاضر دیگر توان دیدن اطلاعات خود را ندارید به راحتی می توانید از فضای خالی هارد دیسک اطلاعات را به صورت RAW ریکاوری نمایید.

آموزش بازیابی اطلاعات ویندوز پس از نصب با نرم افزار

نرم افزار مورد نظر ، نرم افزار Test Disk and photorec بوده که توانایی جداسازی هارد شما به فضای خالی از اطلاعات به فضای پر شده از اطلاعات را داشته و به راحتی می تواند فضای خالی هارد را scan کرده و اطلاعات شما را در صورت RAW ریکاوری نمایید.

دانلود Test Disk and photorec

ابتدا نرم افزار مورد نظر را نصب کرده و سپس از قسمت qphotorec.win.exe نرم افزار را Run کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

سپس در قسمت بعدی در my computer یا This PC کلیک راست کرده Manage را زده سپس در قسمت Disk management حافظه مورد نظر را که می خواهیم با این نرم افزار scan کنیم پیدا کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

سپس از مرحله بعد در قسمت plese select ameda حافظه مورد نظر خود را پیدا کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

و سپس پس از پیدا کردن حافظه مورد نظر در قسمت پایین سمت راست گزینه Free: scan fore file frome unallocated space only را زده که فقط فضای مجازی خالی هارد شما را scan میکند و نیز در قسمت plese select a destination the recovered files to محل ذخیره نهایی اطلاعات را مشخص می کنیم که مهم است این فضا به هیچ عنوان فضای اصلی هارد نباشد که باعث اوررایت اطلاعات روی هارد داخلی می شود.

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

و در عکس شماره ۵ شما میتوانید درصد ریکاوری و تعداد فایل های ریکاوری شده را به صورت RAW مشاهده نمایید.

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

در مرحله بعدی نرم افزار شما ، به راحتی می توانید به آدرسی که نرم افزار جهت ذخیره اطلاعات دادید مراجعه کرده و اطلاعات خود را به صورت RAW مشاهده کنید.

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

در نهایت به کمک این نرم افزار و فیلم آموزشی ، شما به راحتی می توانید هارد خود را بعد از نصب ویندوز ریکاوری نمایید.

اما معرفی این نرم افزار، این مقاله آموزشی و این ویدیو آموزشی نیز ، نیاز به تخصص و تجربه کافی داشته و بهتر است شما برای ریکاوری اطلاعات حتما از یک مرکز متخصص و با تجربه جهت ریکاوری اطلاعات خود استفاده کنید چون در بیشتر مواقع رفلکس هارد ها مختلف بوده و برای ریکاوری اطلاعات خاص نیاز به نرم افزار و یا در بعضی از مواقع سخت افزار ویژه ای دارید.

اما در نهایت کانون بازیابی اطلاعات با بهره گیری از متخصصین دوره دیده و با تجربه در کنار ابزارآلات پیشرفته توانسته است در سال گذشته بالغ بر ۹۵% هارد های ورودی به این شرکت را ریکاوری نماید.

کانون بازیابی اطلاعات نماینده انحصاری و رسمی دستگاه Dolphin یکی از کامل ترین و بهترین ابزارآلات سخت افزاری هارد دیسک در ایران می باشد.آنچه مراکز دیگر نتوانستند را از کانون بازیابی اطلاعات بخواهید.

فیلم آموزشی بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز
۳.۳/۵ - (۷ امتیاز)

88 دیدگاه برای “بازیابی اطلاعات (ریکاوری) پس از نصب مجدد ویندوز

 1. وحیده گفته:

  سلام نرم افزار نصب نمیشه .و وقتی گزینه توی عکس رو میزنم فقط کل هارد رو نشون میده نه درایو مورد نظر.چیکار باید کرد؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام چک شد
   نرم افزار مشکلی نداره اگر سئوال یا مشکلی دارید با این شماره تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۱۵۴۹۷۷

   ۰
   ۰
   • محمد گفته:

    سلام من هنگام نصب درایو هارو فرمت کردم بعد نوع پارتیشنشون عوض شده میتونم فایل هامو برگردونم

    ۰
    ۰
    • محمد نامدار گفته:

     سلام
     در بیشتر موارد با فرمت یا تغییر پارتیشن ها هنوز امکان ریکاوری اطلاعات میسر است اما در مواردی مانند ssd یا هارد های جدید ممکنه این امکان میسر نباشه اما این مورد تا زمانی که اطلاعات جدیدی نریزین که اطلاعات قبلی اوررایت شود قابل بررسی است

     ۱
     ۰
   • R گفته:

    سلام من لپ تاپم هنگ میکرد گفتن ویندوزشو عوض کنی خوب میشه دادم عوض کردن
    عکس و فیلم کلا پاک شدن فقط اطلاعات روی صفحه هستن
    عکسامم توی پیکچر بودن که کلا پاک شدن
    میشه برگردونمشون

    ۰
    ۰
    • محمد نامدار گفته:

     سلام
     قبل از تعویض ویندوز باید مشخص کرد اطلاعات پارتیشن C مهم است یا نه اگر مهم است تعویض ویندوز باعث فرمت پارتیشن C و اوررایت پارتیشن C شده و این امر باعث از بین رفتن اطلاعات خواهد شد احتمالا اگر هارد شما خاص نباشد ممکنه حجمی از اطلاعات به صورت RAW ریکاوری بشه ریکاوری به این صورت از بین رفتن ROOT اطلاعات یا همان دسته بندی اولیه است بهر حال باید هارد رو ارسال کنید شرکت برای ریکاوری

     ۰
     ۰
   • احمد گفته:

    سلام. لپ تاپ من دو تا هارد داره ، یکی ssd که ویندوز روش نصبه و یک هارد یک ترا هم hdd ،
    ویندوز مشکل داشت دادم ویندوز جدید نصب کردن روی همون درایو c، ولی هارد یک ترا رو هم فرمت کردن ، میشه اطلاعات اونو برگردوند ؟

    ۰
    ۰
 2. علی گفته:

  سلام
  تورو خدا کمکم کنید موقع نصب ویندوز پارتیشن F رو اشتباهی دیلت زدم همه مراحل testdisk رو رفتم قسمت رایت که میرسه ارور میده بعد خاموش کردن سیستم هم که اصلا ویندوز بالا نمیاد باید چکار کنم
  باتشکر

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   اگر هارد سالمه دیلیت کردن هارد به اطلاعت اسیبی زیادی وارد نخواهد کرد اما طی نشدن چک دیسک ممکنه باعث اسیب فیزیکی هارد باشه دیگه نباید بیشتر به هارد فشار بیارین ممکنه از اینی که هست خرابتر بشه باید ارسال کنید شرکت بررسی کنم

   ۰
   ۰
 3. یگانه گفته:

  ممنون از آموزش خوبی که داشتید -امیدوارم اطلاعاتم برگرده- در هر صورت آموزشتون عالی بود،موفق باشید

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام ممنون از لطفتون.امیدواریم مفید باشه،اگر هم به مشکلی برخوردید همینجا مطرح کنید راهنماییتون می کنیم.

   ۰
   ۰
 4. Mona گفته:

  سلام خسته نباشید
  من عکس هام درون فایل پیکچر در درایو cبوده و متاسفانه ویندوزم پریده و ویندوز جدید نصب کردم قبل از نصب کردن توسط ی نرم افزار فایل های درایو cرو به درایو های دیگه منتقل کردم ولی متاسفانه فایل پیکچر جامونده و الان ویندوز عوض کردم این امکان وجود داره که من فایل هام رو برگردونم؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   زیاد کاری نمیشه کرد چون شما اور رایت کردین بهتره هارد رو ارسال کنید بررسی کنیم شاید بشه عکس های شما با Raw ریکاوری در بیاد.ریکاوری بر اساس Raw ریکاوری به صورت پسوند فایل های شما است و شاید نشه به اون طبقه بندی اولیه خودتون برسیم.

   ۰
   ۰
 5. زهرا گفته:

  سلام. من من به علت نصب لینوکس پارتیشن e گم شده. ومتاسفانه وینددز عوض کردم. ایا اطلاعاتم برمیگرده؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   طی تماس تلفنی شما که چندان مطمین روی نصب لینوکس روی کدوم پارتیشن انجام شده نبودین باید بررسی دقیق انجام بشه و مشخص بشه خرابی که با نصب لینوکس انجام شده است روی کدوم پارتیشن انجام شده .بهر حال شما اگر روی E این کار رو کرده باشین مطمینا حجمی از اطلاعات را به علت اوررایت از بین بردین.

   ۰
   ۰
 6. محمد جواد گفته:

  سلام ویندوز من قبلا ۷ تا پارتیشن داشت الان ۲ تا داره اگه یه پارتیشن رو ریکاوری کنم همه فایل های قبلی با چند تا کمتر ریکاوری میشه؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   ریکاوری بستگی داره اما بهتر است تمام هارد خود را scan کنید زیرا ممکن است فضای که شما scan می کنید جز پارتیشن مورد نیاز شما نباشد و یکی از شرایط ریکاوری موفق عدم اوررایت روی هارد خود می باشد

   ۰
   ۰
 7. majid گفته:

  سلام و خسته نباشید مشتری من یک کامپیوتر آورد براش ویندوز عوض کنم اشتباهی هارد رو کلا فرمت کردم و بعد ویندوز عوض کردم میشه راهنماییم کنید خیلی گیرم ممنون میشم

  ۰
  ۰
 8. majid گفته:

  چند تا نرم افزار ریکاوری نصب کردم اصلا اطلاعات کس دیگه ای بر می گردونه مال کسی دیگه ای هست راهنماییم کنید لطفا

  ۰
  ۰
 9. zahra گفته:

  سلام من ویندوز عوض کردم و یکسری عکس روی درایو eداشتم و الان همون عکسا رو میخوام ،میشه این عکسا رو برگردوند با این نرم افزاری که میگید؟خواهش میکنم جواب بدین سریع من واقعا به اون عکسا نیاز دارم

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   ویندوز عوض کردین چه ربطی به درایو E داره اگر ویندوز مشکل داشته باشه و شما به هر دلیلی ویندوز عوض کردین نباید برای درایو هایی دیگه مشکلی پیش بیاد پس اگر برای اون پارتیشن ها هم مشکلی پیش اومده باید دید کجای کار رو اشتباه انجام دادین ایا ویندوز رو اشتباهی روی اون درایو ها عوض کردین یا اشتباهی اون پارتیشن ها رو هم فرمت کردین بهر حال تا مشکل مشخص نشه نمیشه براش راه حلی پیدا کرد

   ۰
   ۰
   • zahra گفته:

    در جوابتون باید اینجور بگم که من به دلیل یکسری مشکلات مجبور شدم ویندوز عوض کنم و از اول پارتیشن بندی کردم درایو هام رو.بعد عکس و فایل هایی که روی درایو هام بود کپی کردم روی لپ تاپ و بعد از نصب ویندوز دوباره از روی لپ تاپ کپی کردم روی کامپیوتر
    حالا تازه متوجه شدم که یکسری عکسا پاک شده و خیلی برام مهم بودن اون عکسا .حالا سوالم اینه که ایا میتونم با این برنامه ای که معرفی کردین عکسا رو برگردونم ؟ یا خیر؟

    ۰
    ۰
    • zahra گفته:

     و ادامه حرفم :یه برنامه ریکاوری دانلود و نصب کردم ولی عکسایی که میخواستم رو برنگردوند و همونایی که الان در حال حاضر توی درایو هست رو برگردوند .به نظر شما راهی هست برگردونم؟

     ۰
     ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام وقتی می گین ویندوز عوض کردم باید دید اطلاعات کدوم پارتیشن بوده ممکنه شما ده بارم ویندوز عوض کنید اما پارتیشن اطلاعات شما پارتیشنی غیر از ویندوز بوده واون اصلا دست نخورده باشه پس اطلاعات اون به راحتی ریکاوری میشه.سوال کامل بپرسین جواب کاملتری خواهید گرفت.

   ۰
   ۰
 10. ندا گفته:

  سلام. ممنون از فیلم آموزشی خوبتون.
  من وقتی نرم افزار رو باز می کنم، قسمت بالایی (اون قسمت فایل کشویی)، اصلا هارد و اسم درایو های من نیست. فقط یک گزینه هست به نام physicaldrive0. به خاطر همین اصلا نرم افزار عمل نمکنه. چطور میشه درایوها را در نرم افزار پیدا کنم و انتخاب کنم.

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   اگر هارد درکامپیوتر شناسایی بشه صد درصد اونجا هم میشه انتخاب کرد و وجود دارد.
   اما برای مطمعن شدن شما می تواند بعد از اتصال هارد خود به کامپیوتر در قسمت disk managment ببینید هارد شناسایی میشه یا نه!
   لازم به ذکر است اگر هارد شما همان هارد سیستم عامل هست والان به عنوان ویندوز بالا امده است و شما می خواهید این هارد رو اسکن کنید چندان کار درست ومنطقی نیست وبهتره هارد رو از سیتم جدا کرده وبه یک سیستم عامل دیگه وصل کرده سپس هارد رو شروع به اسکن کنید تا از اوررایت بیشتر جلوگیری شود.

   ۰
   ۰
   • سید محراب موسوی گفته:

    سلام و خسته نباشید .
    آقای نامدار برای کامپیوترم یک مشکلی پیش آمد که مجبور شدم ببرم خدمات کامپیوتری تا ویندوز ۱۰ نصب کند ؛ ولی حواسم نبود که قبل از نصب ویندوز اطلاعات درایو C (اعم از فایل های فشرده و جزوات و کتب درسی و فیلم آموزشی)که حدودا ۲۰ گیگ بود رو به درایو های دیگه منتقل کنم بنابراین اطلاعات درسی درایو C کامپیوترم بعد از نصب ویندوز بطور کامل پاک شد.
    الان باید چکار کنم ؟
    راهی داره که اطلاعات درایو C رو بازیابی و بازگردانی کنم؟
    دارم دیوانه میشم ؛
    اگه میشه راهنمایی بکنید.
    خیلی ممنون .

    ۱
    ۰
    • محمد نامدار گفته:

     سلام
     وقتی که ویندوز جدید نصب میشه پارتیشن C فرمت واطلاعات پارتیشن جدید C اوررایت انجام می شود پس اطلاعات شما یک بار پاک و مجدد اوررایت شده است باید از ریختن اطلاعات جدید روی هارد پرهیز کرده و از نرم افزاری که در سایت برای بازیابی اطلاعات بعد از نصب ویندوز وجود دارد استفاده کنید اما دو نکته رو باید در نظر بگیرید اطلاعات دیگه بدون دسته بندی اولیه ریکاوری می شود و حجمی از اطلاعات شما هم از بین رفته است

     ۱
     ۰
 11. سیامک گفته:

  سلام، بنده اشتباهی ویندوز رو روی یک درایو دیگه که عکسهام توش بود نصب کردم (در واقع اوررایت کردم). با چندتا نرم افزار ریکاوری هم تست کردم، متاسفانه جوابی نگرفتم. می خواستم بدونم آیا این نرم افزاری که معرفی کردید با نرم افزار های دیگه تفاوتی داره؟ و اینکه آیا اصلا امیدی هست که فایل ها ریکاوری بشن؟ حالا با هر نرم افزار یا روش دیگه ای.

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   در این مواقع هیچ نرم افزاری نمی تواند اطلاعات رو به صورت دسته بندی اولیه به شما نشان دهد شما باید هارد رو با نرم افزار scan کنید سپس اطلاعات رو فقط به صورت raw ریکاوری کنید ریکاوری raw یعنی ریکاوری پسوندی از هارد به عنوان مثال عکس های شما در یک پوشه فیلم ها در یک پوشه و ادامه
   و مطمینا حجمی از اطلاعات با اور رایت از بین رفته است

   ۰
   ۰
 12. فرهاد گفته:

  سلام من توی کیس سیستم دوتا هارد داشتم موقع نصب ویندوز روی هارد دوم که اطلاعات توش بود ویندوز نصب کردم کلا یک درایو بود اون وقت اطلاعاتی تو هارد پاک شده میشه ریکاوری الان توی سیستم هم تو هارد اول هم تو دومی ویندوز نصب شده میشه من تو اولی ویندوز می خواستم نصب کنم اطلاعات ریکاوری کرد تو هارد دوم است؟

  ۰
  ۱
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   ببین شما با نصب اشتباه ویندوز در پارتیشن اطلاعات باعث از بین رفتن حجمی از اطلاعات شده اید.اما در این حالت در پارتیشن دوم نباید به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی بریزین.
   اما اگر می خواین اطلاعات به صورت raw قابل بازیابی هست و می تونید اگر اطلاعات مهمی در پارتیشن قدیمی ندارین اطلاعات ریکاوری شده رو اونجا بریزین.

   ۰
   ۰
 13. علیزاده گفته:

  سلام خداقوت. ممنون از همراهیتون. بنده درایو D رو delete volume کردم بعد new volume هم انجام دادم. با نرم افزاری که شما معرفی کردین سعی کردم بازیابی کنم درایو رو اما فقط ۸۰ گیگ از ۴۵۰ گیگ رو آورد بعد این مقدار رو روی درایو E برگردون کردم. الان امیدی هست درایو D ریکاوری بشه؟ تشکر از وقتی که اختصاص می دین.

  ۱
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   بله اگر اطلاعات جدیدی نریزین قابل بازیابی است.اما زمانی که با نرم افزار scan می کنید باید سعی کنید به دسته بندی اولیه برسین
   زمانی که به Root یا همان دسته اولیه برسین همه اطلاعات کامل بازیابی خواهد شد.
   بعضی از نرم افزار ها فقط raw یا همان پسوندی ریکاوری می کنه باید از نرم افزار هایی استفاده کنید که به root اطلاعات شما را برسونه.

   ۰
   ۰
 14. پارس گفته:

  با سلام. چند روز قبل ویندوز ۱۰ را بنا به نیاز و همخوانی با بعضی از برنامه ها به سون تغییر دادم. از تمام عکس های مورد نیاز هم در درایو d و هم در درایو eذخیره نموده و سپس ویندوز را عوض کرده و در قسمت پارتیشن بندی همان پارتیشن قبلی را بدون هیچگونه تغییری تایید نموده پس از نصب ویندوز فایل ها در درایوها موجود است ولی بعضی از عکس ها باز می شود و بقیه عکس ها باز نمی شود حالت قاب خالی از عکس دارد. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید. سپاس

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   تعویض ویندوز اگر به صورت درست انجام شود باعث خرابی یا حذف اطلاعات نخواهد شد
   فقط یک مورد هست اونم این هست ممکنه شما در گذشته پسوردی روی هارد در ویندوز set کرده باشین که الان چون ویندوز عوض شده است پسورد از هارد که در قسمت C ذخیره میشه پاک شده است
   اما اگر پسورد نداشتین می تونید از نرم افزار های ریکاوری کمک بگیرین واز ریختن اطلاعات جدید روی هارد پرهیز کنید

   ۱
   ۰
 15. عباس گفته:

  سلام خداقوت
  یه مشکلی واسم پیش اومده ممنون میشم اگه جواب بدین
  ویندوز ۱۰ خودکار آپدیت جدیدشو دانلود کرده بود و موقع خاموش کردن نمیدونم داشت نصب میکرد یا چی که من با دکمه پاور لپ تاپ رو خاموش کردم و بعد اون هشدار Undoing changes made to your computer میده و روشن نمیشه و همش ریستارت میشه، کاریش میشه کرد که فایلهامم برگرده و روشن بشه؟!!!!
  ممنون از مطالب مفید و سایت خوبتون

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   هاردتون رو از سیستم جدا کنید وبه صورت جدا به یک کامپیوتر جدا بزنید و به عنوان هارد دوم به سیستم وصل کنید به راحتی می تونید اطلاعات هاردتون رو توی یک هارد دیگه کپی کنید و مجدد به سیستم اصلی وصل کنید و ویندوز مجدد نصب یا ویندوز خودتون رو repair کنید.

   ۰
   ۰
   • عباس گفته:

    سلام، ممنون از پاسخگویی تون
    لپ تاپم فعلا گارانتی داره نمیخوام بازش کنم
    راه دیگه ای نیست که ویندوز نصب کنم یا همین ویندوز بالا بیاد؟
    ویندوز طبق معمول نصب نمیشه، یعنی اصلا بالا نمیاد که بتونم نصب کنم

    ۰
    ۰
 16. حبیب گفته:

  باسلام و خسته نباشید
  من ویندوزم مشکل پیدا کرد، مجبور شدم تو یه درایو دیگه ویندوز جدید نصب کنم، ولی محل ذخیره ویندوز قبلی رو پاک نکردم، میتونم اطلاعات اون ویندوز رو تو محل ویندوز جدید وارد کنم؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   بله اطلاعت رو می تونید انتقال بدین اطلاعاتی مانند عکس وفیلم و فایل های متنی و غیره اما عملا نیازی به این کار هم نبود شما می تونستید از طریق جدا کردن هارد و اتصال به یک pc یا لب تاب دیگه اطلاعات رو خارج کنید

   ۰
   ۰
 17. صدرا گفته:

  سلام من ویندوز خود را عوض کردم ولی یکی از درایوها با پارتیشن بندی حذف کرده کسی که نصضب کرده و اضافه کرده به بقیه درایو ها ولی داخل اون درایوی که پاک کرده من یک دنیا اطلاعات دارم که همشو نیاز دارم الان چه خالی بریزم سرم و چطوری درایوی که الان نیست تو مای کامپوتر به اطلاعاتش دست پیدا کنم ممنون میشم کمک کنید

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   در اغلب موارد افرادی که با تعویض ویندوز به مشکل می خورند محل نصب ویندوز را اشتباه در یک پارتیشن دیگر نصب می کنند که این باعث حذف اطلاعات اون پارتیشن و اوررایت اطلاعات جدید روی اون پارتیشن می شوند بهر حال بهتره به علت مشخص نشدن خرابی هارد از دست کاری بیشتر روی هارد خودداری و هارد رو برای کانون بازیابی جهت ریکاوری اطلاعات ارسال نمایید

   ۰
   ۰
 18. پویا گفته:

  من ویندوزم به مشکل خورد مجدد ویندوز نصب کردم
  درایو های دیگر رو فرمت نکردم چون اطلاعات داشتم توشون
  اما تمامی اطلاعاتم پسوندشون noona شده و با اپن وید هم نمیشه درست کرد
  میشه کاری کرد فرمتشون درست شه؟

  ۰
  ۰
 19. آرمین گفته:

  سلام ،اگر ویندوز را در درایو c نصب کنم فایل های درایو های دیگرم حذف میشه یا نه؟ .و در مورد درایو c چی ؟ فایل هاش حذف میشن ؟ چون من ویندوز م پریده و می‌خوام دوباره نصب کنم.

  ۱
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   اگر مجدد ویندوز نصب کنید و به درستی این کار رو انجام بدین هیچ مشکلی برای بقیه پارتیشن ها به وجود نخواهد امد اما اطلاعات پارتیشن C از بین می رود
   اگر اطلاعات پارتیشن C هم مهم است بهتره این هارد رو به یک سیستم دیگه به عنوان هارد دوم اتصال دهید سپس اطلاعات رو تخلیه ودر یک هارد دیگه کپی کنید سپس ویندوز رو مجدد نصب کنید

   ۰
   ۰
 20. ژیار گفته:

  سلام خسته نباشید من کامپیوترم ویندوز ۱۰ بود، ویندوزش پرید و زمانی که ویندوز بپره درایو c فرمت میشه الان میخوام دوباره ویندوز بزنم آیا میتونم به عکس ها و فیلم هایی که در درایو c بوده و بعد از پریدن ویندوز حذف شده برسم؟ لطفا راهنمایی کنید
  خیلی ممنون میشم

  ۰
  ۰
  • ژیار گفته:

   تورو خدا اگه میشه زود جواب بدین چون اون عکس و فیلما مربوط به کارم بود و اگه نباشه اخراج میشم

   ۰
   ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   زمانی که ویندوز خراب بشه ( نمی پره ) ویندوز فرمت نمیشه و ممکنه به هر دلیلی توی همون سیستم دسترسی به فایل های ویندوز نداشته باشین اگر مشکل سخت افزاری یا بدسکتور نباشه شما می توانید هارد رو به یک سیستم دیگه بزنید و اطلاعات رو خارج کرده ودر نهایت اگر اطلاعات درست بود بعد ویندوز نصب کنید نصب ویندوز باعث حذف ودر بعضی از مواقع از بین رفتن کامل اطلاعات خواهد شد پس شما این کارو انجام ندین

   ۰
   ۰
 21. مهدی گفته:

  سلام خسته نباشید بعد از تعویض ویندوز اطلاعاتی که روی درایو c بوده رو میشه برگردوند؟ یه سری فیلم داشتم که پاک شده خیلی ضروریه برام با تشکر از راهنماییتون

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   نصب ویندوز باعث حذف اطلاعات قبلی و اوررایت اطلاعات قبل میشه بهر حال از ریختن اطلاعات بیشتر روی هارد باید پرهیز کنید که عمل اوررایت بیشتری نشود و هارد رو ارسال کنید شرکت برای بررسی بیشتر

   ۰
   ۰
 22. جزینی گفته:

  سلام ببخشید من هنگام نصب ویندوز ۷ به اشتباه یکی از درایوها را انتخاب کردم و فرمت کردم که عکس های مهمی داخلش داشتم و الان ویندوز روی همون درایو نصب شده، میشه بگید میتونم عکس هارو با روش بالا برگردونم یانه؟ اصلا امکانش هست؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   نصب ویندوز باعث فرمت پارتیشن و اوررایت یا ریختن اطلاعات جدید می شود
   اورایت اطلاعات جدید باعث جایگزین شدن اطلاعات جدید روی اطلاعات قدیم می شود بهر حال با اورایت حجمی از اطلاعات رو نابود کردین ممکنه بخشی از اطلاعات اون هم به صورت raw یا همان پسوند فایل قابل ریکاوری باشد اما باید بررسی شود.
   شما می توانید از نرم افزار Test Disk استفاده کنید

   ۰
   ۰
 23. مهدی گفته:

  اگه دوباره هارد پارتیشن بندی شده باشد هم امکان بازگشت اطلاعات با این نرم افزار وجود دارد؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   خیر با اگر روش رو درست انجام دهید باهیچ روشی و نرم افزاری اطلاعات قابل بازیابی نخواهد بود

   ۰
   ۰
 24. ستاره گفته:

  سلام میخوام ویندوز نصب کنم ویندوزم پریده
  و در حین ویندوز نصب کردن درایو C رو بازیابی کنم
  عکسام موقع نصب ویندوز قبلی پاک شده
  اگر راه دیگه هست ممنون میشم راهنمایی کنید

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   اگر ویندوز پریده و در حال حاضر ویندوز نصب نکردین با نصب ویندوز اطلاعات ویندوز پاک ودر بعضی از موارد به علت اوررایت غیر قابل بازیابی خواهد شد
   اما اگر ویندوز نصب کردین مطمینا حجمی زیادی از اطلاعات از بین رفته است ودر حالحاضر اطلاعات فقط به صورت raw یا همان پسوند فایل قابل بازیابی است

   ۰
   ۰
 25. دانیال گفته:

  سلام خسته نباشید توروخدا کمک کنین از استرس میمیرم
  من هنگام نصب ویندوز اشتباهی دیسک دیگه رو فرمت و روش ویندوز نصب کردم حالا تموم اطلاعاتم پاک شده .چند نفر گفتن چون فرمت زدی و روش اطلاعات دیگه زدی واس اون ریکاوری نمیشه

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   هنگامی که هارد فرمت شود قاعدتا اطلاعات قابل بازیابی است اما زمانی که اطلاعات جدید روی هارد می ریزین اون باعث اوررایت روی اطلاعات پاک شده شما خواهد شد اما ریکاوری این هارد هم روش های خودش رو داره
   ۱: اگر به عنوان مثال هارد شما یک ترابایت باشه و ۵۰۰ گیگ اطلاعات روی هارد بوده و بعد از فرمت و نصب ویندوز ۳۰ گیگ اطلاعات جدید مانند ویندوز روی هارد ریخته شود شما در خوشبینانه ترین حالت به ۳۰ گیگ از ۵۰۰ گیگ نخواهید رسید و به عنوان مثال به ۴۷۰ گیگ اطلاعات خواهید رسید
   و مشکل دوم از دست رفتن دسته بندی اولیه می باشد واطلاعات فقط به صورت RAW یا همان پسوند های فایل قابل ریکاوری هست
   اما این موارد کمی استثنا هم دارد که بر اساس نوع هارد و غیره ممکنه موارد بالا عوض شود

   ۰
   ۰
 26. زهرا گفته:

  سلام من موقع نصب ویندوز درایور d رو به اشتباه اول فرمت کردم و بعد دیلیت رو زدم و بعد دوره new زدم الان درایو d بعد از نصب فضای اشغال شده داره ولی هیچ اطلاعاتی داخلش نیست و همچنین از راهی که گفتید ریکاوری میکنم هیچی پیدا نمیشه . بنظرتون میشه اطلاعات رو بازیابی کرد؟ چون هم برام مهم بودن و هم متاسفانه از اون ایلها بکاپ ندارم

  ۰
  ۰
 27. شریفی گفته:

  سلام من یه فلش ویروسی شده رو به لپتاپم وصل کردم و اطلاعات اون فلش به دلیل ویروسی بودن در دستگاه من هیدن بود هرکاری کردم درست بشه و قابل رویت بشه نشد انتی ویروسی که روی دستگاهم داشتم غیر فعال بود من یه دیلیت زدم آنتی رو که دوباره یه جدید نصب کنم درخواست ریسرت اومد که اوکی کردم لپتاپم دیگه هنگ کرد و بالا نیومد مجبور شدم ویندوز عوض کنم الان ک ویندوز عوض شده اطلاعات تمام درایوهای من پاک شده راهی هست که اطلاعات بقیه درایوهام برگرده؟ خیلی برام مهم بودن

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   درست عوض کردن ویندوز هیچ موقع باعث حذف یا از بین رفتن پارتیشن های دیگه نخواهد شد فقط اطلاعات پارتیشن C از بین می رود
   اگر هارد شما SSD و هارد های جدید وسترن نباشد در صورت عدم ریختن اطلاعات بعد از نصب ویندوز اطلاعات قابل بازیابی است

   ۰
   ۰
 28. موسوی گفته:

  سلام
  من ویندوز عوض کردم درحالیکه اطلاعات نرم افزار spss در فولدر c ذخیره شده بود . تمام داده هایی که جای دیگه ای ندارم. الان که با روش دستوری شما بازیابی میکنم. فایل های با پسوند sav اورده می شه اما هیچ کدوم از انها اطلاعات من نیست. لطفا راهنمایی کند.

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   تعویض ویندوز باعث فرمت پارتیشن و به علت اوررایت باعث از بین رفتن بخشی از اطلاعات ودر بعضی از مواقع کل اطلاعات و نیز از بین رفتن دسته بندی اولیه خواهد شد اگر با روشی که در سایت گذاشتم نتیجه نگرفتین باید هارد رو ارسال کنید شرکت بررسی کنیم

   ۱
   ۰
 29. Seyyed. Mehrab Moosavi گفته:

  سلام و خسته نباشید .
  ببخشید یک مشکلی برای کامپیوترم پیش آمد که مجبور شدم ببرم ویندوز کامپیوتر رو عوض کنم .
  ولی حواسم نبود که اطلاعات درایو C کامپیوتر رو قبل از نصب ویندوزجابجا کنم ؛ بنابراین کل فایل های Pdf و جزوات درسی و ویدیو آموزشی که در درایو C داشتم و حدود ۲۰ گیگ بود همه پاک شد الان باید چیکارکنم ؟؟؟؟؟؟
  دارم دیوانه میشم .
  خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه راهنمایی کنید.

  ۱
  ۰
 30. امیر گفته:

  سلام خسته نباشید من ویندوزم ۷بوده برای نصب ویندوز ۱۰مشکل داشت و رفتم رو حالت cmd تا بتونم نصبش کنم وقتی که اخر clear زدم و mbr داخل cmd
  کل درایو ها و اطلاعات داخلش پاک شد میتونم برگردونم یا نه ؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   نصب درست ویندوز فقط باعث پاک شدن اطلاعات پارتیشن C می شود پس مطمئنا شما به درستی این کار رو انجام نداده اید ما به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنیم زمانی که اطلاعات مهم است و تخصص نداشته یا تخصص کمی دارید شخصا این موارد رو انجام بدید چون باعث به وجود آمدن مشکلات این شکلی شده یا حداقل اگر اصرا به انجام این کار رو دارید از قبل از اطلاعات بک اپ در هاردی دیگه گرفته شودبهر حال الان بهتره بیشتر دستکاری نکرده و هارد رو ارسال کنید تا کار ریکاوری اون رو انجام بدیم و مشکل بیشتری برای اطلاعات پیش نیاید

   ۰
   ۰
 31. حبیب گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  اومدم تو لپ تاب ویندوز ۷ رو جایگزین ویندوز ۱۰ کنم..تو مرحله انتخاب درایو به مشکل فرمت برخورد کردم
  اومدم تو cmd و به اشتباه پارتیشن رو clean کردم بعد ویندوز رو با پارتیشن جدید نصب کردم
  اطلاعات پارتیشن قبلی همش پاک شد
  تک پارتیشن هم هست
  هارد هم ssd
  آیا میشه جهت بازیابی اطلاعات کاری کرد

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   قاعده trim برای ssd فعال است به این معنی که با یک فرمت ساده اطلاعات قبلی بازیابی نمی شود باید این هارد توسط شرکت بررسی شود اما احتمال نرسیدن به اطلاعات در این هارد ها زیاد است

   ۰
   ۰
 32. sanjana گفته:

  سلام
  راستش من تازه ویندوز با ورژن بالا نصب کردم اما یکی از درایو ها که کلیپ ها را گذاشته بودم پاک شده من ازشون پرسیدم ولی گفتن امکان داره که اینجوری باشه حالا این اولین باره که میخوام انجام بدم باید همین برنامه رانصب کنم اطلاعاتم برمیگرده؟؟؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   تعویض درست ویندوز به هیچ عنوان باعث حذف اطلاعات نخواهد شد باید دید چه خطایی در تغییر و ندوز انجام شده که این مشکل پیش اومده اما ریکاوری به عواملی مانند مدل هارد تاریخ تولید و عوامل مهم دیگه ای بستگی داره که اول باید این موارد مشخص شود سپس اقدام به ریکاوری کرد ودر نهایت تجربه و تخصص پیش شرط ریکاوری هست

   ۰
   ۰
 33. Mahin گفته:

  سلام من یه سری عکس تو درایو c داشتم بعد ویندوز عوض کردم اونا دیگه نیستن آیا میشه عکسارو برگردوند با ریکاوری یا دیگه از بین رفتن برنمیگردن

  ۱
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   شما زمانی که ویندوز جدید نصب می کنید به این معنی است که اطلاعات ویندوز قبلی مورد نیاز نیست یا حداقل از اونها بک اپ گرفته اید بهر حال حجمی از اطلاعات از بین رفته است و اگر هم بازیابی شود به احتمال زیاد بدون دسته بندی قبلی بازیابی خواهد شد یکی از بدترین خراب کاری برای از دست دادن اطلاعات اوررایت بوده به این معنی که اطلاعات قدیم پاک و اطلاعات جدید در همون فضا اوررایت شود
   ویندوز قدیم پاک و ویندوز جدید روی هارد بازنویسی شده است

   ۰
   ۰
 34. نیما گفته:

  سلام وقتتون بخیر، من وقتی داشتم ویندوز نصب میکردم ارور GPT میداد، مجبور شدم از shift+F10 قسمت diskpart وارد بشم و disk 0 رو پاک کنم، الان همه اطلاعاتم پاک شده و ویندوز رو هم نصب نکردم، امکانش هست که اطلاعاتم برگرده، باید چکار کنم؟ اطلاعاتم فایل‌های pdf و فیلم و … هستن. ممنون میشم راهنماییم کنین

  ۰
  ۰
 35. صالح گفته:

  کارت ورود به جلسه تو لبتابم بود پاک شده ریدم تو این زندگی هیچ روشی جواب نمیده . حالا با این نرم افزار زدم روی ریکاوری ببینم چی میشه

  ۰
  ۰
 36. Aria گفته:

  سلام من ی درایو رو فرمت کردم بعد لبتابم از برق کند خاموش شد بعد باز لبتاب رو باز کردم سیدی ویندوز باز کردم دیدم کل فایلا فرمت شده ی فایل هست اونم زده ۰ مگ ۰مگ چه کار کنم لطفا توضیع بدید

  ۰
  ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *