بازیابی اطلاعات (ریکاوری) پس از نصب مجدد ویندوز

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

در بعضی از موارد هنگام نصب ویندوز اشتباهی ویندوز جدید در قسمت مورد نظر نصب نشده بلکه در قسمت ذخیره اطلاعات مهم برای مشتری نصب می شود به طور مثال هارد مشتری ۲ عدد پارتیشن دارد پارتیشن اول یا همان os و پارتیشن دوم محل ذخیره اطلاعات اصلی مشتری می باشد حال کاربر هنگام نصب ویندوز به جای پارتیشن c ویندوز را روی پارتیشن دوم می ریزد پروسه نصب ویندوز به این شکل است که قبل از از نصب اطلاعات یا همان پارتیشن مورد نظر خود را Format و سپس ویندوز جدید نصب می کند.

پس پارتیشن اطلاعات مشتری یک بار Format و سپس با نصب یک ویندوز جدید در اصطلاح اوررایت می شود.

هنگام نصب ویندوز چه اتفاقی می افتد؟

تقریبا تمام سیستم عامل جدید (قبل ویندوز ، Mac os ، لینوکس) اطلاعات مربوط به فایل و پوشه های مشتری را مانند نام فایل ، اندازه ها ، زمان و محل دقیق داده را در محل جدا از داده مشتری ذخیره می کند.

در سیستم عامل های جدید در خانواده های ویندوز مانند ویندوز xp ویندوز ۷ و ۱/۸ و ۸ و ۱۰ از سیستم فایل NTFS استفاده می کنند که در آنجا اطلاعات مربوط به فایل ها و پوشه ها جدولی به نام (MFT) نگهداری می شود هنگامی که سیستم عامل فایل دستکاری می شود معمولا اطلاعات مربوط به فایل های (MFT) تغییر می کند و اطلاعات اصلی و قدیمی غیر قابل رویت می شود اما عدم دیدن اطلاعات به معنی عدم وجود اطلاعات نیست و تا زمانی که اطلاعات جدید روی هارد اوررایت نشود اطلاعات به صورت کامل قابل بازیابی است.

 البته در این پروسه ویندوز جدید روی پارتیشن مورد نظر ریخته نشده است و فقط اطلاعات فرمت و یا همان MFT تغییر کرده است.

همه نرم افزار های بازیابی فایل از دو روش استفاده می کنند:

تحلیل اطلاعات با با بهره گیری از ROOT

در صورت عدم اوررایت اطلاعات ، بقایای اطلاعات را در فایل های قدیمی (معمولا یک کپی از MFT قدیمی) پیدا کرده و حتی با shift-delet ، Format و … اطلاعات شما مانند دسته بندی روز اول خود یا همان با ROOT اطلاعات قابل مشاهده است و به طور مثال اگر شما اطلاعات خود را با تاریخ ذخیره یا با طبقه بندی عکس ، ویدیو و …. طبقه بندی کرده اید با همان طبقه بندی مورد نظر قابل بازیابی و رویت می باشد که ریکاوری با ROOT گفته می شود.

جستجو فایل خام یا همان RAW

در این روش شما می توانید با تحلیل محتویات هارد برای (امضا های فایل) انجام دهید امضای فایل الگوی رایجی است که آغاز یا پایان فایل را مشخص می کند تقریبا” همه انواع فایل ها حداقل یک امضای فایل دارند در این روش شما ROOT اطلاعات یا همان دسته بندی اصلی اطلاعات مشتری را ندارید دلیل این امر همان اوررایت یا نصب مجدد ویندوز در قسمت اطلاعات مهم می باشد که دیگر فایل  MFT یا همان  ROOT اطلاعات مشتری از بین رفته است و دسته بندی مشتری به علت اوررایت یا نصب ویندوز دیگر قابل بازیابی نمی باشد.

در این روش که بازیابی اطلاعات به صورت RAW گفته می شود طبقه بندی اطلاعات مشتری بعد از ریکاوری بر اساس پسوند فایل قابل مشاهده می باشد به عنوان مثال عکس ها با پسوند jpg در یک پوشه عکس ها با پسوند png در یک پوشه فیلم با فرمت mov در یک پوشه فیلم با پسوند MP4 در یک پوشه و …. می باشد.

حال ببینیم که وقتی ویندوز نصب می شود می خواهیم فایل ها را بازیابی کنیم چه اتفاقی می افتد:

کل هارد دیسک (HDD): یک پارتیشن (دیسک منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فضای خالی روی پارتیشن
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:)                                  هر فضایی در پارتیشن  

در شکل بالا کل هارد دیسک یک پارتیشن بوده است سپس ویندوز جدید روی همان تک پارتیشن ریخته شده است در این حالت (MFT قدیمی پاک و با MFT جدید) رونویسی شده است در این حالت فضای هارد به ۳ قسمت تقسیم شده است:

 1. قسمت نصب ویندوز
 2. قسمتی که در هارد دست نخورده باقی مانده
 3. قسمتی که در گذشته اطلاعات نبوده الان هم موجود نیست

۱-اطلاعات به صورت ROOT قابل بازیابی نمی باشد زیرا در این حالت MFT قدیمی با MFT جدید کاملا رونویسی شده است و در این حالت دسته بندی اولیه مشتری از بین می رود.

۲-در قسمت دست نخورده اطلاعات مشتری اوررایت انجام نشده است پس اطلاعات به صورت RAW یا همان پسوند فایل ها قابل بازیابی است.

۳-قسمتی که مثلا اطلاعات نبوده در حال حاضر اطلاعات نیست ، بنابراین ما در این مورد انتظار داریم اکثر فایل ها به صورت RAW بازیابی شود خوشبختانه بقایای اطلاعات قدیمی به صورت پراکنده در دیسک وجود دارد.

مورد ۲:

دیسک برد و پارتیشن جدید تقسیم شده و ویندوز جدید روی یکی از پارتیشن ها نصب می شود:

کل هارد دیسک (HDD): از یک پارتیشن به دو پارتیشن (دیسک های منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)   فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی فضای خالی روی پارتیشن
دیسک رونویسی شده است هیچ فایلی قابل بازیابی نمی باشد دیسک دست نخورده است فایل­ها قابل بازیابی می باشند دیسک رونویسی شده است هیچ فایلی قابل بازیابی نمی باشد دیسک دست نخورده است فایل­ها قابل بازیابی می باشند
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:) فضای خالی روی پارتیشن فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید   فضای خالی روی پارتیشن پارتیشن ۲ جدید (دیسک D:)
         

در این حالت دیسک مجددا” پارتیشن بندی شده است دو پارتیشن جدید به جای یک پارتیشن قدیمی ، ویندوز جدید بر روی پارتیشن اول نصب شده است.

ما نتایج مشابه شکل را در این مورد داریم

 1. ROOT اطلاعات از دست رفته است.
 2. اطلاعات فضایی که اوررایت با ویندوز جدید شده است به صورت RAW قابل بازیابی است.

مورد ۳

دیسک مجددا” پارتیشن بندی شده است یک پارتیشن جدید به جای دو پارتیشن قدیمی ، ویندوز جدید روی همان تک پارتیشن جدید نصب شده است:

کل هارد دیسک (HDD): از دو پارتیشن به یک پارتیشن (دیسک منطقی)
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                  دیسک دست نخورده است                   فایل ها قابل بازیابی هستند پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:)                                  فضای خالی روی پارتیشن  

در این حالت در ابتدا دو فضا در هارد دیسک وجود داشته اما بعد از نصب ویندوز تبدیل به یک پارتیشن شده است پس ما نتایج مشابه ۱ را برای پارتیشن اول قدیمی داریم یعنی:

 1. اطلاعات ROOT پارتیشن اول غیر قابل دسترسی
 2. اطلاعات فضای دست نخورده به صورت RAW قابل بازیابی است.

اما وضعیت برای پارتیشن ۲ قدیمی کاملا” متفاوت است به احتمال زیاد اطلاعات فایل قدیمی را می توان به صورت همان طبقه بندی مشتری پیدا کرد.

 1. اطلاعات به صورت ROOT و کامل قابل بازیابی است.
 2. اطلاعات به صورت RAW نیز قابل بازیابی است اما نیاز نیست چون ROOT به تمام اطلاعات دسترسی پیدا می کند.

مورد ۴

ویندوز جدید بر روی یکی از پارتیشن های دیسک با دو پارتیشن نصب شده است:

کل هارد دیسک (HDD): دو پارتیشن (دیسک های منطقی)    
پارتیشن ۱ قدیمی (دیسک C:)                   دیسک رونویسی شده است                  هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی                       دیسک دست نخورده است                      فایل ها قابل بازیابی هستند فایل های کاربر و داده های ویندوز قدیمی هیچ فایلی قابل بازیابی نیست فایل های کاربر قدیمی از طریق ویندوز جدید قابل دسترسی می باشند پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید پارتیشن ۱ جدید (دیسک C:) فضای خالی روی پارتیشن فایل های کاربر و داده های ویندوز جدید رونویسی نمی شوند     پارتیشن ۲ جدید= پارتیشن ۲ قدیمی (دیسک D:)
         

در ابتدا مشتری دو پارتیشن داشته سپس پس از نصب ویندوز روی پارتیشن اول موارد مشابه ۱ قابل گزارش است یعنی:

 1. اطلاعات پارتیشن اول به صورت ROOT غیر قابل دسترسی است.
 2. به صورت   RAWقابل بازیابی است.

در پارتیشن دوم کل اطلاعات به صورت ROOT یا همان دسته بندی اولیه قابل بازیابی است.

تفاوت شکل ۴ و شکل ۳ در تعداد پارتیشن بعد از نصب ویندوز می باشد در شکل شماره ۳ بعد از نصب ویندوز هارد تک پارتیشن شده است اما در شکل ۴ از ابتدا هارد دو پارتیشن داشته و در نهایت بعد از نصب ویندوز هم دو پارتیشن دارد اما گزارش خروجی شکل ۳ و شکل ۴ دقیقا” شبیه هم می باشد.

اما در نهایت ما در ادامه ، یک نرم افزار معرفی می کنیم که در صورتی که شما روی هارد خود اطلاعات مهمی داشته باشید و اشتباهی برای نصب ویندوز فرمت و سپس روی هارد ویندوز ریخته اید و در حال حاضر دیگر توان دیدن اطلاعات خود را ندارید به راحتی می توانید از فضای خالی هارد دیسک اطلاعات را به صورت RAW ریکاوری نمایید.

نرم افزار مورد نظر ، نرم افزار Test Disk.and photorec بوده که توانایی جداسازی هارد شما به فضای خالی از اطلاعات به فضای پر شده از اطلاعات را داشته و به راحتی می تواند فضای خالی هارد را scan کرده و اطلاعات شما را در صورت RAW ریکاوری نمایید.

ابتدا نرم افزار مورد نظر را نصب کرده و سپس از قسمت qphotorec.win.exe نرم افزار را Run کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

سپس در قسمت بعدی در my computer یا This PC کلیک راست کرده Manage را زده سپس در قسمت Disk management حافظه مورد نظر را که می خواهیم با این نرم افزار scan کنیم پیدا کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

سپس از مرحله بعد در قسمت plese select ameda حافظه مورد نظر خود را پیدا کرده

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

و سپس پس از پیدا کردن حافظه مورد نظر در قسمت پایین سمت راست گزینه Free: scan fore file frome unallocated space only را زده که فقط فضای مجازی خالی هارد شما را scan میکند و نیز در قسمت plese select a destination the recovered files to محل ذخیره نهایی اطلاعات را مشخص می کنیم که مهم است این فضا به هیچ عنوان فضای اصلی هارد نباشد که باعث اوررایت اطلاعات روی هارد داخلی می شود.

بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

و در عکس شماره ۵ شما میتوانید درصد ریکاوری و تعداد فایل های ریکاوری شده را به صورت RAW مشاهده نمایید.

در مرحله بعدی نرم افزار شما ، به راحتی می توانید به آدرسی که نرم افزار جهت ذخیره اطلاعات دادید مراجعه کرده و اطلاعات خود را به صورت RAW مشاهده کنید.

در نهایت به کمک این نرم افزار و فیلم آموزشی ، شما به راحتی می توانید هارد خود را بعد از نصب ویندوز ریکاوری نمایید.

اما معرفی این نرم افزار، این مقاله آموزشی و این ویدیو آموزشی نیز ، نیاز به تخصص و تجربه کافی داشته و بهتر است شما برای ریکاوری اطلاعات حتما از یک مرکز متخصص و با تجربه جهت ریکاوری اطلاعات خود استفاده کنید چون در بیشتر مواقع رفلکس هارد ها مختلف بوده و برای ریکاوری اطلاعات خاص نیاز به نرم افزار و یا در بعضی از مواقع سخت افزار ویژه ای دارید.

اما در نهایت کانون بازیابی اطلاعات با بهره گیری از متخصصین دوره دیده و با تجربه در کنار ابزارآلات پیشرفته توانسته است در سال گذشته بالغ بر ۹۵% هارد های ورودی به این شرکت را ریکاوری نماید.

 

کانون بازیابی اطلاعات نماینده انحصاری و رسمی دستگاه Dolphin یکی از کامل ترین و بهترین ابزارآلات سخت افزاری هارد دیسک در ایران می باشد.آنچه مراکز دیگر نتوانستند را از کانون بازیابی اطلاعات بخواهید.

فیلم آموزشی بازیابی اطلاعات پس از نصب ویندوز

18 دیدگاه برای “بازیابی اطلاعات (ریکاوری) پس از نصب مجدد ویندوز

 1. علی گفته:

  سلام
  تورو خدا کمکم کنید موقع نصب ویندوز پارتیشن F رو اشتباهی دیلت زدم همه مراحل testdisk رو رفتم قسمت رایت که میرسه ارور میده بعد خاموش کردن سیستم هم که اصلا ویندوز بالا نمیاد باید چکار کنم
  باتشکر

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   اگر هارد سالمه دیلیت کردن هارد به اطلاعت اسیبی زیادی وارد نخواهد کرد اما طی نشدن چک دیسک ممکنه باعث اسیب فیزیکی هارد باشه دیگه نباید بیشتر به هارد فشار بیارین ممکنه از اینی که هست خرابتر بشه باید ارسال کنید شرکت بررسی کنم

   ۰
   ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام ممنون از لطفتون.امیدواریم مفید باشه،اگر هم به مشکلی برخوردید همینجا مطرح کنید راهنماییتون می کنیم.

   ۰
   ۰
 2. Mona گفته:

  سلام خسته نباشید
  من عکس هام درون فایل پیکچر در درایو cبوده و متاسفانه ویندوزم پریده و ویندوز جدید نصب کردم قبل از نصب کردن توسط ی نرم افزار فایل های درایو cرو به درایو های دیگه منتقل کردم ولی متاسفانه فایل پیکچر جامونده و الان ویندوز عوض کردم این امکان وجود داره که من فایل هام رو برگردونم؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   زیاد کاری نمیشه کرد چون شما اور رایت کردین بهتره هارد رو ارسال کنید بررسی کنیم شاید بشه عکس های شما با Raw ریکاوری در بیاد.ریکاوری بر اساس Raw ریکاوری به صورت پسوند فایل های شما است و شاید نشه به اون طبقه بندی اولیه خودتون برسیم.

   ۰
   ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   طی تماس تلفنی شما که چندان مطمین روی نصب لینوکس روی کدوم پارتیشن انجام شده نبودین باید بررسی دقیق انجام بشه و مشخص بشه خرابی که با نصب لینوکس انجام شده است روی کدوم پارتیشن انجام شده .بهر حال شما اگر روی E این کار رو کرده باشین مطمینا حجمی از اطلاعات را به علت اوررایت از بین بردین.

   ۰
   ۰
 3. محمد جواد گفته:

  سلام ویندوز من قبلا ۷ تا پارتیشن داشت الان ۲ تا داره اگه یه پارتیشن رو ریکاوری کنم همه فایل های قبلی با چند تا کمتر ریکاوری میشه؟

  ۰
  ۰
  • محمد نامدار گفته:

   سلام
   ریکاوری بستگی داره اما بهتر است تمام هارد خود را scan کنید زیرا ممکن است فضای که شما scan می کنید جز پارتیشن مورد نیاز شما نباشد و یکی از شرایط ریکاوری موفق عدم اوررایت روی هارد خود می باشد

   ۰
   ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *