آموزش بازیابی اطلاعات حذف شده

اموزش بازگرداندن اطلاعات حذف شده

بازیابی اطلاعات حذف شده از هارد موارد متفاوتی دارد و روش های مختلفی دارد که برای بازگردادن اطلاعات باید ابتدا بررسی شود که چرا اطلاعات از بین رفته است . بازگرداندن اطلاعات حذف شده از روش های زیادی انجام میگیرد که بنا به نوع حذف شدن اطلاعات آن ها را انجام می دهیم چون ممکن است برای بازگرداندن اطلاعات حذف شده از روش سخت افزاری انجام شود که نیاز به تخصص دارد .

هر نوع اطلاعات پاک شده را می توان بازیابی کرد

تعمیر تخصصی هارد قدیمی

  هر نوع اطلاعات پاک شده را می توان بازیابی کرد در صورتی که بر روی آن هارد یا پارتیشن یا کول دیسک آسیب دیده اطلاعات جدیدی ریخته نشود یا به دست افراد غیر متخصص و بی تجربه دستکاری نشود چون ممکن است که اطلاعات پاک شده برای همیشه از بین برود . اطلاعاتی که بر اثر فرمت ، ویروس ، پارتیشن بندی اشتباه صورت گیرد و هرگونه پاک شدن های نرم افزاری به راحتی قابل بازیابی است. ولی در موارد که سخت افزار مورد آسیب واقع شده باشد باید ابتدا تعمییر گردد سپس به بازیابی اطلاعات پرداخت با رعایت این نکات و بررسی حافظه مورد نظر هر نوع اطلاعات پاک شده را می توان بازیابی کرد و به دست آورد.

هر نوع اطلاعات پاک شده را می توان بازیابی کرد در صورتی که بدانیم اطلاعات به چه علتی پاک یا از بین رفته است .

ریکاوری نرم افزاری اطلاعات پاک شده

  ریکاوری نرم افزاری اطلاعات پاک شده راحت ترین راه حل برای اطلاعات از بین رفته می باشد. و شرکت های متفاوتی در راستای ساخت برنامه برای ریکاوری اطلاعات پاک شده فعالیت میکنند که بتوانند راحت ترین راه برای بازیابی اطلاعات بدون داشتن دانش مرتب با این امر را برای افراد فراهم سازند . ریکاوری نرم افزاری اطلاعات پاک شده شایان ترین کار برای بازیابی می باشد که باید مطمعا بود که پس از پاک شدن ، دیتای جدیدی وارد حافظه نگردیده است که در این صورت ریکاوری با احتمال کم صورت میگیرد . یرای ریکاوری نرم افزاری اطلاعات پاک شده می توان از ای فرمت یا برنامه ایشیوش استفاده کرد که با کاربری راحت فضای راحتی برای بازیابی اطلاعات از دست رفته شما ایجاد می کند.

قبل از ریکاوری نرم افزاری اطلاعات پاک شده باید دانست که علت پاک شدن چه بوده و برنامه مورد نظر برای آن علت را دریافت نمود .

ریکاوری سخت افزاری اطلاعات پاک شده

بازیابی اطلاعات چیست

  ریکاوری سخت افزاری اطلاعات پاک شده باید توسط متخصصین این امر صورت گیرد و به دست افراد عادی قابل انجا نیست چون علاوه بر دانش و مهارت و تجربه در این امر باید دارای لوازم و یک Clean Room استاندارد و ابزار جراحی و تعویض هد هارد است . این ابزارآلات بسیار دقیق ، لازم هستند ، اما قطعا کافی نیستند ، زیرا به سال ها تجربه در تشخیص ایرادات هارد و همچنین استفاده از شیوه های نوین و از قبل طراحی شده جهت تعمیر هارد ضربه خورده نیز نیاز است. زیرا هارد دارای قطعات متفاوتی و سیلندر ها ، هد ها ، کنترل برد می باشد که باید قبل از ریکاوری سخت افزاری اطلاعات پاک شده مورد بررسی قرار گیرد. آیا ریکاوری سخت افزاری اطلاعات پاک شده توسط افراد عادی قابل انجام است ؟

خدمات بازگرداندن اطلاعات حذف شده هارد

اموزش بازگرداندن اطلاعات حذف شده

  خدمات بازگرداندن اطلاعات حذف شده هارد دیسک از انواع متنوعی می باشد که شامل تمامی موارد بازیابی هارد دیسک ها مشکل دار ، بد سکتور دار ، سوختن بر های هارد و خرابی سیلندر های هارد و یا فرمت شدن پاک شدن از بین رفتن درایو یا پارتیشن هارد که به صورت فردی یا به وسیله ویروس ها ایجاد حذف اطلاعات هارد شده است . خدمات بازگرداندن اطلاعات حذف شده هارد در مراکز بازیابی هارد انجام میشود زیرا در این مراکز افراد متخصص و مجرب در هرگونه مشکل فعالیت می کنند که با کمک گرفتن از این گونه مراکز ریکاوری بدون ریسک حذف یا از بین رفتن اطلاعات به تمامی داده های از دست رفته هارد یا کول دیسک خود میرسید.

خدمات بازگرداندن اطلاعات حذف شده هارد از جمله مهمترین خدمات کانون بازیابی اطلاعات است.

از رای شما سپاسگزارم