بایگانی دسته‌ی: مشکلات هارد

برخی از مشکلات هارد با انجام چند ترفند ساده قابل حل اند.برای این که با این روش‌ها آشنا شوید از بین مقالات ارائه شده در این بخش مشکل هارد خود را رفع کنید.

ثبت شماره تماس

شماره تماس خود رابه صورت کامل وارد نمایید

مثال 0912000000