نرم افزار ریکاوری

استفاده از نرم افزارهای ریکاوری، ساده ترین روش برای کاربران مبتدی به منظور بازیابی اطلاعات است.این نرم افزارهای طوری طراحی شده اند که براحتی برای کاربران عادی قابل استفاده باشند.برخی از این نرم افزارهای برای بازیابی هر نوع اطلاعات پاک شده با هرفرمتی به کارمیروند و برخی دیگر فقط با هدفی خاص استفاده می شوند.برای آشنایی بیشتر می توانید از مطلبی که با عنوان «بهترین نرم افزارهای بازیابی» نوشته شده استفاده کنید.