تعمیر هارد سوخته وبازیابی اطلاعات آن

نوسان برق بعد از ضربه بزرگترین عامل از دست رفتن اطلاعات مشتریان عزیز می باشد.اما در عمل فقط برد هارد دیسگ دچار سوختگی شده است .در هر صورت کانون بازیابی اطلاعات با بهره گیری از کامل ترین آرشیو برد هارد دیسک توانایی ریکاوری انواع هارد دیسک و یا تعمیر هارد با هر ظرفبت و برند را قادر می باشد.

تعمیر هارد سوخته
تعمیرهارد لپ تاپ

تعمیر هارد لپ تاپ

بازیابی اطلاعات هارد دیلیت شده یا متعلق به لپ تاپاگر اطلاعات شما دیلیت یا فرمت شده یا هارد شما متعلق به لپ تاپ بوده و به عمد یا سهوا پاک شده است.بااستفاده از دستگاه

می خواهید از تعمیر هارد بیشتر بدانید؟