مطالب توسط مدیر

ریکاوری هارد

 ریکاوری هارد ریکاوری هارد به فناوری و دانش پیچیده و دقیق جستوجوی اطلاعات در مرحله اول از هارد مموری گوشی  ایمیل دیتا بیس و در مرحله دوم استخراج اطلاعات چه به صورت ROOT (طبقه بندی خودUSER ) و چه به صورت RAw (استخراج داده به صورت خام) اطلاق می گردد. با افزایش روزافزون حجم اطلاعات در […]